druk

druk
  • szeroka gama pigmentów: FINEPRINT;
  • zagęstniki naturalne oraz syntetyczne: FINEPRINT, TECHNALGIN, PRINTOGUM;
  • żywice do druku pigmentowego: FINEBIND, POLYBIND;
  • środki pomocnicze (antypienne, sieciujące, katalizatory, emulgatoracze): ANTIFOAM, FINEFIX, POLYCATALIST, POLYPON etc.;
  • gotowe pasty drukarskie;
  • efekty specjalne.